Decentralized Finance DeFi Capital Distributed Network

Waarom beleggen wij in blockchain en crypto?

Wij willen bijdragen aan de totstandkoming van een grote verandering in de financiële sector.

Wij willen een nieuw financieel systeem, maar waarom?

Wij worden gemotiveerd door drie kernwaarden.

Onze kernwaarden zijn vrijheid, gelijkheid en autonomie. Geen originele kernwaarden misschien maar ze zijn echt de drijvende kracht achter deze technologische innovatie.

Lees verder om te weten hoe dit kan.

Ten eerste geloven wij dat blockchaintechnologie een logische volgende stap is voor de emancipatie van mensen over de hele wereld. Wat bedoelen we hiermee?

Dit betekent dat wij zelf verantwoordelijk worden voor ons vermogen. Bijvoorbeeld waar we het opslaan, wanneer en hoeveel we sturen en of we willen beleggen of gewoon renderen.

Maar er is meer.

Blockchain technologie biedt meer dan cryptomunten alleen. In de nabije toekomst verwachten wij dat alles wat waarde heeft de functies van geld krijgt. Bezit, aandelen, verzamelobjecten en vele andere producten kunnen met behulp van een blockchain net als geld functioneren.

Het is de hoogste tijd voor deze financiële innovatie..

En we laten je hier onder zien dat zoals andere technologische sprongen in het verleden onze kernwaarden tot uiting zijn gebracht, zo verwachten we ook dat blockchaintechnologie ons meer vrijheid, gelijkheid en autonomie brengt.

 

Onze kernwaarden in perspectief

Hebben we dit niet eerder meegemaakt?

Om nog net wat beter te begrijpen waarom wij beleggen in blockchain, helpt het om de zaken in perspectief te zien.

Deze belangrijke waarden die blockchain faciliteert zijn niet exclusief bij blockchain tot uiting gekomen. In het verleden hebben we ook al andere ontwikkelingen gezien waarbij dezelfde kernwaarden (vrijheid, gelijkheid en autonomie) tot uiting zijn gekomen.

Zie hieronder wat we bedoelen in een tijdlijn.

16e- eeuws politiek referendum

De eerste keer dat er een politiek referendum georganiseerd werd, was in Zwitserland.

Een referendum is effectief een decentralisatie en democratisering van politieke besluitvorming.

Het is te begrijpen als een individu de vrijheid en autonomie geven om zelf zijn beslissing te maken over een bepaald politiek onderwerp.

Boekdrukkunst

De boekdrukkunst is een technologie die het mogelijk gemaakt heeft dat kennis wijdverspreid werd.

Voor het eerst was kennis toegankelijk voor iedereen die dat wilde.

Niet alleen een centrale, kleine elite die bepaalde wat waar en niet waar was maar juist de mogelijkheid om dat zelf te bepalen.

1980 Het internet

Het internet heeft een enorme verandering teweeggebracht in hoe we omgaan met informatie en communicatie.

Communicatie ging van gecentraliseerde postbedrijven naar individuele elektronische post systemen (e-mail).

Ook informatie is nu toegankelijk over heel de wereld, bereikbaar voor iedereen en iedereen kan er aan bijdragen.

2008 Blockchaintechnologie

Bitcoin is de eerste echte gebruiksvorm met blockchain technologie.

Het heeft een basis gelegd voor een financieel systeem dat voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is.

Een blockchain is altijd beschikbaar en heeft een transactiegeschiedenis die niet aan te passen is.

Vrijheid

Al de bovenstaande innovaties, of het nu politiek of technologie is, hebben als gevolg meer vrijheid voor het individu.

Een referendum geeft individuen de kans om een stem te hebben in landelijke zaken. Los van de voor - en nadelen van een referendum, het is duidelijk dat het een stuk wenselijker is dan een dictatuur.

Nog een duidelijk voorbeeld is de boekdrukkunst. Na deze innovatie was het over heel de wereld mogelijk om te leren lezen. Dit betekende dat grote (religieuze) centrale instituties die het voor het zeggen hadden rond die tijd, steeds meer controle begonnen te verliezen. Langzaam maar zeker begonnen mensen voor zichzelf te gaan bepalen waar ze voor staan en wat waarheid voor ze betekent.

Gelijkheid

Innovaties uit het verleden hebben op verschillende wijze individuen meer gelijk gemaakt aan elkaar. Maar wat zeker een enorm effect heeft gehad is de mogelijkheid om te leren lezen en schrijven. Het heeft een enorme emancipatie onder mensen teweeggebracht.

Nu is het normaal om je eigen onderzoek te doen, veel te lezen en wetenschappelijke kennis te produceren.

De laatste 20 jaar heeft het internet het mogelijk gemaakt dat deze kennis voor vrijwel iedereen toegankelijk is geworden.

Ongeacht wie je bent, je hebt toegang tot online encyclopedieën, woordenboeken en literatuur. Het is gelijkheid in wat kan en mogelijk is.

We zijn het waarschijnlijk wel met elkaar eens dat er een tijd is aangebroken waar gelijkheid voorondersteld mag worden. Logisch dat blockchain dit dus ook biedt.

Het een blockchain niets uit wie je bent of waar je vandaan komt. Het functioneert zoals het geprogrammeerd is, het dient zoals het moet.

 

Autonomie

Emancipatie, vrijheid, gelijkheid: het komt allemaal neer op een compleet autonoom individu.

Niet gelimiteerd door sociale constructies maar juist in zijn kracht gezet daardoor.

Democratie, kennis en communicatie geven je allemaal de mogelijkheid jezelf uit te spreken. Het geeft ons mogelijkheden maar ook extra verantwoordelijkheden. Eigen onderzoek doen en eigen keuzes maken. Nu met blockchain ook op financieel gebied.

Want we zijn er aan gewend geraakt dat grote financiële instituties zoals banken voor ons zorgen.

Bijvoorbeeld dat er een lening geregeld kan worden of dat je transactie daadwerkelijk bij de persoon aankomt die je een bedrag wil sturen. Maar deze verantwoordelijkheid is nu niet meer vanzelfsprekend voor een bank, nu is die vanzelfsprekend voor jou. Als je dat niet wil, geef je het weer terug aan de bank.

Maar jij bepaalt. Dat is autonomie.

 

Gemotiveerd door deze waarden is beleggen in blockchain en crypto niet zo'n slecht idee, toch? Check een paar van onze voorbeelden om te zien wat blockchain kan betekenen voor de wereld.